Express-Miejski.pl

Dzierżawa części działki nr 374/2, AM-2, Obręb Braszowice o powierzchni 0,6 ha

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa części działki nr 374/2, AM-2, Obręb Braszowice o powierzchni 0,6 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-08-28 do 2017-09-29

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 374/2, AM-2, Obręb Braszowice o powierzchni 0,6 ha położonej w Braszowicach  z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.09.2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 pokój nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 20,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 25.09.2017 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, pokój nr 23, tel. 74 8 165 314 oraz na stronie internetowej: www.zabkowiceslaskie.pl

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


Express na Facebooku

REKLAMA