Express-Miejski.pl

Dzierżawa na czas nieokreślony część działki nr 44/25, AM-4 o pow. 18,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Dzierżawa na czas nieokreślony część działki nr 44/25, AM-4 o pow. 18,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-08-28 do 2017-09-14

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 232/VIII/GN-2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 44/25, AM-4, Obręb Centrum o pow. 18,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Robotniczej z przeznaczeniem na teren pod garaż trwale związany z gruntem. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 54,00 zł plus należny podatek VAT.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 24.08.2017 r. do dnia 14.09.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


Express na Facebooku

REKLAMA