Express-Miejski.pl

Najem na czas nieokreślony dwóch lokali użytkowych przyległych do budynku świetlicy wiejskiej o pow. 48,07 m2 i 19,71 m2

Powiat Ząbkowicki

Najem na czas nieokreślony dwóch lokali użytkowych przyległych do budynku świetlicy wiejskiej o pow. 48,07 m2 i 19,71 m2

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-07-06 do 2017-07-21

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 192/VI/GN-2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. wykazano do najmu na czas nieokreślony dwa lokale użytkowe przyległe do budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach Wielkich o pow. 48,07 m2 i 19,71 m2 z przeznaczeniem na lokale użytkowe do prowadzenia działalności statutowej organizacji społecznych i politycznych itp. Miesięczny czynsz wynosi odpowiednio 48,07 zł i 19,71 zł plus należne podatki VAT.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 30.06.2017 r. do dnia 21.07.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 pokój nr 25; tel. 74 8 165 314.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


Express na Facebooku

REKLAMA