Express-Miejski.pl

Zarządzeniem Nr 120/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017

Powiat Ząbkowicki

Zarządzeniem Nr 120/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-04-14 do 2017-05-04

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 120/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 109, AM-6, Obręb Centrum o pow. 5,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy drodze krajowej nr 8 z przeznaczeniem na teren pod tablice informacyjno -reklamową. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 57,50 zł plus należny podatek VAT.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 13.04.2017 r. do dnia 04.05.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


Express na Facebooku

REKLAMA