Express-Miejski.pl

Zarządzeniem Nr 121/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017

Powiat Ząbkowicki

Zarządzeniem Nr 121/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Ząbkowice Śląskie
CZAS TRWANIA: 2017-04-14 do 2017-05-04

Burmistrz Ząbkowic Śląskich informuje, że:

Zarządzeniem Nr 121/IV/GN-2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku wykazano do dzierżawy na czas nieokreślony część działki nr 2/2, AM-10, Obręb Centrum o pow. 20,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Getta z przeznaczeniem na teren do prowadzenia działalności gospodarczej. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 60,00 zł plus należny podatek VAT.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15 od dnia 13.04.2017 r. do dnia 04.05.2017 r., a także na stronie internetowej Urzędu.

Gmina Ząbkowice Śląskie

REKLAMA


Express na Facebooku

REKLAMA