Express-Miejski.pl

Najwyższy budżet w historii gminy Malczyce

Zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Dochody mają wynieść prawie 32 mln złotych, a wydatki 38 mln złotych. Deficyt ma być pokryty ze środków będących na rachunku gminy, które na koniec roku wyniosły 8 mln.

Rok 2017 był dla gminy startem w rozpoczęcie kluczowych dla jej rozwoju inwestycji.

Ruszyły prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków (wartość inwestycji to ponad 11 mln zł), przebudowie Gminnego Ośrodka Kultury (na ponad 2 mln zł), przebudowie targowiskarozpoczęto procedurę przetargową w zakresie rekultywacji wysypiska śmieci w Rusku. Kumulacja i zakończenie prac związanych z tymi inwestycjami nastąpi w roku bieżącym.

Dodatkowo z większych zadań planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i przedszkola,
w planach jest budowa świetlic wiejskich min. w Ruskurozbudowa oświetlenia na terenie gminy oraz szereg innych, mniejszych lokalnych inwestycji. Na większość z tych zadań gmina pozyskała już dofinansowanie, w przypadku innych planowanych tj. świetlice wiejskie gmina czeka na nabory wniosków, które ruszą w tym roku.

Warto dodać, że tak duże zaangażowanie w inwestycje nie byłoby możliwe, gdyby gmina nie posiadała odpowiedniego zapasu finansowego. Dzięki dobrej realizacji dochodów i nadwyżce budżetowej za rok ubiegły w kwocie około 4 mln zł oraz wsparciu środkami zewnętrznymi realizacja celu inwestycyjnego jest możliwa, bez dodatkowego zadłużania gminy.

Niebagatelne znaczenie dla gminy, miał też fakt sprzedaży terenu portu rzecznego.W grudniu gmina sprzedała port inwestorowi
z polskim kapitałem, działającemu w branży żeglugi śródlądowej. Jest to istotne nie tylko ze względu na potężny zastrzyk finansowy jaki wpłynął na konto gminy 3,16 mln zł.

Co nasz czeka w 2018 roku?

Gmina Malczyce jeszcze intensywniej wspierać będzie oddolną aktywność mieszkańców. Oprócz funduszu sołeckiego, który w tym roku w budżecie gminny opiewa na kwotę ponad 160 tys. zł, wygospodarowano kwotę 20 tys. zł, która w ramach programu Kreatywni w Gminie Malczyce wspiera oddolne inicjatywy. Podobne środki dostępne będą także w ramach programu wspierającego inicjatywy lokalne. Dzięki tym środkom w minionym roku wsparto na przykład takie przedsięwzięcia jak budowa placu zabaw w Malczycach, wydanie książki jubileuszowej podsumowującej działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach, budowa progów zwalniających w Malczycach czy rekultywacja akwenu wodnego w Chomiąży.

Nowością w roku 2018 będą dodatkowe środki na inicjatywy mieszkańców w zakresie modernizacji obiektów sportowych. Powyższe środki będzie można uzyskać składając odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy – o naborze informować będziemy na stronie internetowej gminy.

Gmina Malczyce

7

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Najwyższy budżet w historii gminy Malczyce

  2018-01-23 14:49:59

  gość: ~brukarz

  Tych bzdur to się nie da już czytać!!!!!

 • 2018-01-23 22:32:06

  gość: ~xxx

  czysta propaganda, typowa w wykonaniu wójcia frania

 • 2018-01-24 13:54:59

  gość: ~Malczycki

  Był raz budżet, była kasa,
  A dziś tylko wyborcza kiełbasa!
  Piękne zdjęcia, artykuły,
  A w nich piękne, liczne bzdury.
  Kto ich autor? Kto ich twórca?
  Sam wójt Malczyc - CUDOTWÓRCA!

 • 2018-01-24 17:37:40

  gość: ~do poety

  @~Malczycki. Gratulacje dla poety. Może do wyborów pojawi się więcej takich "rymowanek" (z całym szacunkiem dla twórców) i wydamy lokalny "Tomik poezji dziękczynnej" i przekażemy włodarzowi za 4 zaprzepaszczone lata.

 • 2018-01-25 11:33:53

  gość: ~przerazony

  Wójt zaciemnia sprawę o najwyzszym budżecie a raptem na sesję przygotowywana jet uchwała r. nr 94) "zmiany uchwały Rady Gminy Malczyce nr XI/63/2015 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty". Może nam ktoś z radnych lub wójt wytłumaczy o co chodzi bo prawdopodobnie szykowana jest podwyżka cen za odbiór śmieci i wszystkie koszty związane z niedolnym przetargiem zostaną przerzucone na mieszkańców. A kubłów jak nie było tak dalej nie ma.

 • 2018-01-25 22:12:11

  gość: ~mieszkaniec

  A już co się dzieje z odbiorami to szkoda gadać. Stoją od świtu do nocy a czasami to w ogóle zapomną zabrać!!!!

 • 2018-01-26 12:57:48

  gość: ~kubeł

  ostatnio dodany post

  @~mieszkaniec a czy już wójt z rodziną wrócił z Hiszpanii, z młodzieżową radą, bo chciałbym mu podrzucić mój kubełek

REKLAMA