Express-Miejski.pl

Komunikat dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

Zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia.

Na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Środy Śląskiej do dnia 31 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Muszą wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia br. Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto Urzędu: PKO BP S.A 87102052420000250200292466 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju. Wzór druku oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pok. nr 3 A.

Przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30 proc. podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

Informacji na temat opłat udziela Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, tel. 71 39 60 750, 71 39 60 717.

UM

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA