Express-Miejski.pl

Sprostowanie informacji zawartych w artykule

Zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Sprostowanie informacji zawartych w artykule „Wnioskują o odwołanie wiceprzewodniczącej, a staroście proponują dymisję”.

W związku z publikacją w dniu 23.03.2017 r. na portalu internetowym express-miejski.pl artykułu prasowego zatytułowanego „Wnioskują o odwołanie wiceprzewodniczącej, a staroście proponują dymisję”, a w nim wypowiedzi starosty, informuję, że:

- w 2010 r. nie miała miejsca sprzedaż szpitala, a zbycie udziałów w ŚCM sp. z o. o., budynek szpitala wydzierżawiono na 30 lat i pozostał własnością powiatu;

- decyzję o zbyciu udziałów w spółce i wydzierżawieniu budynku szpitala podjął w 2010 r. Zarząd Powiatu, starostą był Sebastian Burdzy;

- Mariusz Wojewódka nie zachwalał spółki PCZ, stwierdził że początkowo nie był przekonany do idei zbycia udziałów i wyraził nadzieję, że zawarta w 2010 r. umowa została dobrze przygotowana i szpital będzie funkcjonował na przyzwoitym poziomie (prot. nr 143/2010, z dnia 30.04.2010 r.);

- decyzję o sprzedaży w trybie bezprzetargowym budynku szpitala na rzecz PCZ S.A. we Wrocławiu podjął w 2012 r. Zarząd Powiatu, w składzie: Sebastian Burdzy, Mieczysław Kudryński, Grzegorz Pierzchalski, Józef Chabraszewski i Czesław Kaczmarek;

- w latach 2010 – 2012, jak i w okresie późniejszym Mariusz Wojewódka wielokrotnie wypowiadał się przeciw sprzedaży budynku szpitala, podczas sesji Rady Powiatu, w mediach oraz składał wiele zapytań i interpelacji;

- Mariusz Wojewódka otrzymał wezwanie do stawienia się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w charakterze świadka w procesie o zapłatę pomiędzy Powiatem Średzkim a PCZ S.A., jednak nigdy nie doszło do jego przesłuchania, wobec czego nie był świadkiem w tym procesie.

 

Mariusz Wojewódka

REKLAMA