Express-Miejski.pl

1,5 miliona dotacji dla powiatu na termomodernizację starostwa

Podpisanie umowy fot.: rfp

3 marca starosta Sebastian Burdzy, wicestarosta Grzegorz Pierzchalski i skarbnik Janina Gawlik, podpisali umowę o dofinansowanie projektu termomodernizacji.

Projekt oprócz termomodernizacji dotyczy również poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Średzkiego. - Przedmiotem projektu jest termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej tj. starostwa powiatowego, zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej oraz budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 42 - informują pracownicy powiatu. Projekt obejmuje zadania, które przyczynią się do ochrony powietrza w regionie oraz poprawy poziomu energetyczności obu obiektów.

Termomodernizacja budynku starostwa

W budynku starostwa zrealizowane zostaną ocieplone ściany zewnętrzne tynkiem ciepłochronnym, docieplony zostanie strop, wymienione będzie stolarka okienna i drzwi zewnętrzne. W projekcie uwzględniona zostanie też kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej oraz oświetlenia wewnętrznego. Projekt zakłada też montaż centrali klimatyzacyjnej oraz paneli fotowoltaicznych.

W placówce opiekuńczo-wychowawczejocieplone zostaną ściany zewnętrzne, strop i dach, wymienione okna i drzwi zewnętrznych, zamontowane kolektory słoneczne oraz zmodernizowana instalacja grzewcza. Całkowita wartość projektu to ponad 2 miliony złotych, a kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 1,5 miliona. – Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego, warto podkreślić, że po raz pierwszy w przypadku tego zadania zastosowany zostanie wariant realizacji inwestycji w formule „Zaprojektuj wybuduj” to znaczy, że na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem prac budowlanych - komentuje starosta Sebastian Burdzy. Zgodnie z podpisaną umową realizacja projektu powinna zakończyć w grudniu 2017 roku.

rfp/starostwo powiatowe

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA