Express-Miejski.pl

Miękinia z kolejną dotacją. Tym razem na budowę drogi

Plac budowy szkoły w Lutyni fot.: anbo

Pracownicy gminy Miękinia na bieżąco informują nas o kolejnych przyznanych dotacjach na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego jaki powstaje w Lutyni.

9 lutego zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy drogi gminnej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą do kompleksu szkolno – przedszkolnego w Lutyni. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budromos J.T. Bieńkowscy, która wykona inwestycję za kwotę 830 tys. złotych.

Planowany odcinek drogi to obecnie droga o nawierzchni gruntowej, w złym stanie technicznym, z licznymi nierównościami, bez systemu odwodnienia i oświetlenia. - W związku z tym zakres prac obejmuje prace rozbiórkowe i porządkowe, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni. Ponadto zaplanowano budowę chodnika, odwodnienia (kanalizację deszczową) oraz oświetlenia. Na realizację zadania gmina Miękinia otrzymała dotację z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Wysokość przyznanej dotacji stanowi 50 proc. kosztów realizacji zadania - mówi Jan Marian Grzegorczyn, wójt gminy Miękinia.

Gminie łacznie na budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego przyznano już dotacje w kwocie prawie 11 mln. złotych.

em

2

Komentarze + skomentuj

REKLAMA